• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

GEORES Sp. z o.o.

geores.rze.pl

Rok założenia: 1992

Liczba zatrudnionych: 35

Adres:

35-064 Rzeszów
ul. Targowa 3
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Usługi geodezyjno-kartograficzne, usługi katastralne
Obsługa nieruchomości, usługi projektowe

Osoby zarządzające firmą:

 • mgr inż. Rafał Kraska - Prezes
Wyroby i usługi

OFEROWANE:

 • Geodezja i numeryczne opracowanie map
 • Geodezyjna obsługa i pośrednictwo w obrocie
 • Usługi geoinformatyczne
 • Kompleksowa obsługa inwestorów

POSZUKIWANE:

 • Zleceniodawcy usług w oferowanym zakresie
Dane podstawowe
Wizytówka

Zakres świadczonych usług:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe w pełnym zakresie
 • opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz sporządzanie map tematycznych do celów projektowych, prawnych i innych
 • opracowania map numerycznych - obiektowych i wektorowych, tworzenie baz danych SIT/GIS
 • informatyczna modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • zakładanie ewidencji uzbrojenia
 • skanowanie i plotowanie kolorowe map i rysunków (rastrowych i wektorowych) - przeskalowania
 • obsługa obrotu i uregulowań prawnych nieruchomości
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami gruntowymi
 • uzyskanie praw do gruntów pod inwestycje budowlane
 • rozgraniczanie nieruchomości i wznowienia punktów granicznych, pomiary kontrolne
 • podziały nieruchomości dla : wydzielenia działek budowlanych, zniesienia współwłasności, podziałów gospodarstw, zbycia części nieruchomości i  innych
 • scalenia i podziały nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne
 • obsługa inwestorów budownictwa w zakresie projektów budowlanych oraz uzyskania warunków i pozwoleń
 • wytyczenia budynków i budowli (sieci uzbrojenia terenu, mosty, itp.)
 • inwentaryzacje urządzeń podziemnych oraz architektoniczno-budowlane
 • pomiary odkształceń budynków i budowli (mosty, suwnice, kominy, itp.)
 • zakładanie komputerowej ewidencji ulic z metrykami i bazami danych o ich oznakowaniu poziomym i pionowym
Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu